• HOT
    SALE
    SALE
    בכל קניה מעל 150 מקבלים מתנה 2 גופיות ספגטי שחור ולבן
    SALE

תקנון האתר
1. MTOTALLOOK אודות אתר -
1.1. אתר האינטרנט בכתובת www.mtotallook.co.il (להלן: "האתר"), מופעל ומתוחזק על ידי מאיר ומשה ביטון, ע.מ 558340832 (להלן: "מאיר ומשה ביטון" או "הנהלת האתר"). האתר משמש כחנות אופנה וירטואלית למכירת ביגוד, הנעלה ואקססוריז מיובאים (להלן: "המוצרים") והינו בבעלות מאיר ומשה ביטון ומנוהל על ידם.
1.2. יום אישור העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי של המזמינה כפי שהוקלד בטופס ההזמנה יהיה יום ביצוע ההזמנה (להלן: "יום ביצוע ההזמנה"). יום אספקת הסחורה יהיה היום בו נמסרה ההזמנה לידי המזמינה.
1.3. זמן אספקת הסחורה בדואר רשום יהיה עד 14 ימי עסקים. ימי עסקים הם ימים ראשון עד חמישי, ללא שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד. תיתכן התארכות מעבר לזמן זה בהתאם לאילוצי דואר ישראל. זמן אספקת הסחורה בדואר שליחים יהיה עד 4 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה ("זמן האספקה").
1.4. בכל פנייה או שאלה - ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מאיר ומשה ביטון בכתובת המייל: mtotallook@gmail.com. פנייה שתתקבל למייל תקבל מענה תוך 48 שעות מרגע קבלתה.
2. כללי
2.1. הוראות תקנון זה יחולו על השימוש שלך באתר ועל כל רכישה שלך באמצעות האתר. התקנון מהווה את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד מסדיר את היחסים בין מאיר ומשה ביטון לבינך.
2.2. הגלישה והרכישה באתר מעידה על הסכמתך לתנאים המופיעים בתקנון זה. ביצוע הזמנה דרך האתר על ידך מהווה הצהרה כי טרם ביצוע פעולה כלשהי קראת את התקנון ואת מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו. ביצוע הזמנה דרך האתר מהווה הצהרה כי אין לך ולא תהיה לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
2.3. כותרות הפרקים בתקנון זה הן לשם נוחות וההתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
2.4. התנאים המובאים בתקנון זה מנוסחים בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד, אולם מתייחסים לשני המינים.
3. הוראות כלליות
3.1מאיר ומשה ביטון שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
3.2. המחירים של המוצרים המופיעים באתר הם מחירים כוללים מע"מ על פי דין. המחירים הנקובים הם בשקלים חדשים ואינם כוללים את דמי המשלוח ו/או כל תוספת אחרת.
3.3. מאיר ומשה ביטון רשאים לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר המחייב ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהופיע ביום ביצוע ההזמנה. במידה ועודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויבי לפי המחירים המעודכנים.
3.4. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה על מנת לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע הברור והמקיף ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והאתר לא יישא באחריות כל שהיא הנובעת מהם או קשורה אליהם.
3.5. מאיר ומשה ביטון אינם מתחייבים להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר ומוצעים למכירה.
3.6. מאיר ומשה ביטון רשאים להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. מאיר ומשה ביטון רשאים בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם ו/או לשנותם, בלא צורך במתן הודעה מוקדמת על כך.
3.7. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן, הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
3.8. בעת רכישה באתר, עלייך לעדכן את כתובת המייל שלך לצורך אישור ההזמנה וקבלת מיילים ממאיר ומשה ביטון. ניתן להסיר את ההרשמה מרשימת התפוצה במייל בעת מילוי טופס ההזמנה או באמצעות הקלקה על הלינק להסרה המופיע בכל דיוור שנשלח אלייך. במידה ולא קיים לינק בתחתית הדיוור שקיבלת – ניתן לשלוח מייל לכתובת: mtotallook@gmail.com וידאגו להסירך מרשימת התפוצה. אנא קחי לתשומת לבך שכל עדכון מעתה, לא יגיע באופן אוטומטי אלייך – גם אם ציינת בעבר שאת מאשרת לקבל פרסום.
4. ביצוע הזמנות באתר
4.1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי המזמינה באמצעות מילוי טופס ההזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.
4.2. באפשרות המזמינה להירשם לאתר כלקוחה רשומה, ולבחור שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו אותה בכל הרכישות והשימוש באתר. הלקוחה תידרש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע עסקה באמצעות טופס ההזמנה, לרבות שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
4.3. הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוחה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.
4.4. מילוי טופס ההזמנה מהווה הסכמה של המזמינה לכך שפרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיה שהגיע ו/או יגיע לידיעת מאיר ומשה ביטון, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של מאיר ומשה ביטון ו/או מי מטעמם, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א)
למטרות שיווק, פרסום וקידום מכירות; (ב) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ג) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). שימוש כאמור בפרטי המזמינה לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.
4.5. מאיר ומשה ביטון מתחייבים לא לעשות שום שימוש בפרטי המזמינה, מלבד שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש והרכישה באתר.
4.6. על המזמינה באתר להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה בצורה מלאה ומדויקת. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, מאיר ומשה ביטון לא יוכלו להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. לא תחול כל אחריות על מאיר ומשה ביטון בנוגע לעיכוב, טעות, אי הבנה, וכיוצ"ב כתוצאה מאי מילוי מלא ומדויק של טופס ההזמנה. במקרה בו המוצרים יחזרו למאיר ומשה ביטון בגלל פרטים שגויים, המזמינה תחויב בתשלום דמי משלוח חוזר.
4.7. עם ביצוע ההזמנה על-ידי המזמינה, יבצעו מאיר ומשה ביטון בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. עם קבלת אישור על ידי חברת האשראי, תישלח למזמינה הודעה מתאימה על אישור העסקה באמצעות דואר אלקטרוני. במידה והעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, תקבל המזמינה הודעה מתאימה על כך מאת הנהלת האתר והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
4.8. יצוין כי פרטי ההזמנה כפי שהזינה המזמינה בטופס ההזמנה והרישום של העסקה במחשבי מאיר ומשה ביטון יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות הפרטים ו/או הפעולה שהתבקשה על ידי המזמינה.
4.9. אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני האתר במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יודגש כי אף במידה ולא צוין מפורשות כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהיה האתר מחויב במכירת המוצר, ולמזמינה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין נזק כלשהו, בין אם נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למזמינה ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמינה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לאתר או תבטל את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו. במצב כזה, תישלח למזמינה הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או טלפון. מאיר ומשה ביטון יהיו רשאים להציע למזמינה מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמינה תקבל את הצעת מאיר ומשה ביטון, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה בהתאם. במידה והמזמינה אינה מעוניינת במוצר החלופי, מאיר ומשה ביטון תבטל את העסקה ולמזמינה לא תהיה כל טענה בקשר לכך, בכפוף להשבת הסכום ששולם למאיר ומשה ביטון על ידי המזמינה או ביטול החיוב הרלוונטי במידה ובוצע.
4.10. כל מזמינה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המזמינה יישמר במאגר האתר כיעד המבוקש של המזמינה. כל עוד לא עודכן יעד זה תהא רשאים מאיר ומשה ביטון לשלוח כל הודעה ו/או הזמנה ליעד המעודכן באתר.
4.11. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יודגש כי אישור זה אינו מחייב את מאיר ומשה ביטון לספק את המוצרים, ויש בו רק כדי להעיד שפרטי ההזמנה נקלטו באתר. המזמינה מסכימה כי קבלת האישור באמצעות דואר אלקטרוני יתקיים גם אם המזמינה ו/או מי מטעמה הפעילה שירות סינון דואר אלקטרוני ובשל שירות סינון זה הודעת הדואר האלקטרוני לא הגיעה למזמינה.
4.12. יודגש כי כל מזמינה רשאית להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
4.12.1. המזמינה הינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמזמינה הינה קטינה (מתחת לגיל 18) או אינה זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושה באתר כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.
4.12.2. המזמינה הינה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
4.13. מאיר ומשה ביטון זכאית שלא לאשר הזמנה מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים הבאים: בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים; אם בוצע מעשה או מחדל, הפוגע או עלול לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של מאיר ומשה ביטון; אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אם הופרו תנאי תקנון זה, או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר; אם ישנו חוב כספי אצל מאיר ומשה ביטון או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו; אם כרטיס האשראי שברשות המזמינה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
4.14. לאחר שנמסרו ואושרו פרטי המזמינה וניתנה הסכמתה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למזמינה עדכונים באמצעות חשבונה באתר, אם קיים, או באמצעות הדואר האלקטרוני, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.
4.15. אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמינה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמינה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון לצורך השלמת העסקה או ביטולה.
4.16. אם תבחר המזמינה לשלם באמצעות חשבון פייפאל, תתבקש המזמינה להזין את פרטי חשבונה הקיים באתר פייפאל או לבחור לפתוח חשבון פייפאל. במידה והחליטה המזמינה לשלם באמצעות חשבון פייפאל, האתר יוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. יודגש כי השימוש וקבלת האישור כפופים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.
5. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
5.1. האמור בפרק זה כפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: החוק").
5.2. בידי המזמינה לבטל הזמנה שנעשתה במקרים ובתנאים שלהלן:
5.2.1. ביטול עסקה לפני שליחת המוצר למזמינה יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו למזמינה הכספים ששילמה בגין העסקה, כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן לפי האמור בחוק.
5.2.2. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה ולאחר קבלת הסחורה בחזרה במחסני האתר, יינתן זיכוי כספי מלא, בניכוי עלות המשלוח בדואר ישראל או בדואר שליחים (האתר יישא בעלות דמי המשלוח רק במקרה בו מוצר נשלח פגום מלכתחילה).
5.3. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק, יחד עם החשבונית והתוויות עליו ובאריזתו המקורית. במידה והמוצר הוחזר שלא בהתאם לאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי באתר). מאיר ומשה ביטון יהיו בעלי שיקול הדעת הבלעדי בעניין קביעת מצבו של המוצר שהוחזר. יובהר כי ניתן להחזיר מוצר, שלא נעשה בו שימוש, תוך 14 ימים מיום קבלתו. הזמנה שתוחזר לאחר 14 ימים מיום קבלת ההזמנה לא תזוכה ולא יתקבל עבורה זיכוי באתר.
5.4. במקרה של ביטול עסקה, המזמינה תשלח את המוצר חזרה בשירות דואר גוביינא לא עלות, כפי שמפורט בדף המצורף לכל חבילת משלוח.
5.5. במידה ומזמינה קיבלה מוצר פגום או שאינו תואם את תיאור המוצר, המזמינה תשלח את המוצר בחזרה לכתובת משרדי האתר, והאתר יזכה עבור דמי המשלוח חזרה בדואר רגיל בלבד, ולא יזכה עבור דואר רשום או חומרי אריזה.
5.6. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי. הזיכוי הכספי יבוצע באותם התנאים של העסקה המקורית. יובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
5.7. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיס דיירקט זכאים לקבלת זיכוי באתר בלבד.
5.8. מוצר אשר נרכש כחלק ממבצע או בסוף עונה, תינתן אפשרות להחזירו תוך שני ימי עסקים מיום קבלתם תמורת זיכוי כספי מלא. לאחר שני ימי עסקים תינתן אפשרות להחליף את המוצר במוצר אחר או לקבל תמורתו זיכוי לרכישה באתר בלבד, עד 14 יום בלבד.
5.9. בהתאם להוראות משרד הבריאות, חלקים תחתונים של הלבשה תחתונה, לרבות בגדי ים וגרביים, אינם ניתנים להחזרה ו/או החלפה.
5.10. מול מוצר שנרכש בסכום הקטן מ-50 ש"ח לא תינתן האפשרות לקבל החזר כספי.
5.11. השלמת הטיפול בהחזרת מוצרים תבוצע עד 10 ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה חזרה במשרדי מאיר ומשה ביטון.
6. אספקה ומשלוחים
6.1. המזמינה תבחר את אופן המשלוח המתאים עבורה. המזמינה רשאית לבחור במעמד ביצוע ההזמנה באספקת המוצרים באמצעות חברת שליחויות או באמצעות דואר רשום. אמילי אנד אדוארד מתחייבת לארוז ולהוציא עבורך את המוצר למשלוח עד יומיים ממועד הזמנה. אספקת המוצרים תהיה במסגרת זמן האספקה כאמור לעיל.
6.2. בבחירת משלוח באמצעות חברת השליחויות, המשלוחים יבוצעו בתיאום מראש עם המזמינה בטרם הבאת המוצר. במידה וכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחויות אינה מגיעה, ההזמנה תשלח אל המזמינה באמצעות דואר רשום. מאיר ומשה ביטון אינם יכולים לקחת אחריות על עיכובים של חברות השליחויות השונות, אך יעמדו לרשות המזמינה כדי לפתור כל בעיה שתתעורר.
6.3. במידה והינך מבטלת את המשלוח לאחר יציאתו לחברת השליחויות ו/או הינך מסרבת לקבל את המשלוח מחברת השליחויות, תיאלצי לשאת בתשלום בסך 40 ש"ח עבור השליחות. במידה ונעשה תאום עם חברת השליחויות להבאת ההזמנה והמזמינה לא נכחה בכתובת, תפתח שליחות בעלות נוספת של 30 ש"ח.
6.4. הזמנת המוצרים באתר נעשית בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברת השליחויות. מאיר ומשה ביטון אינה חייבת לספק את שירותיה גם אל אזורים מחוץ לאזורי החלוקה. במידה ויבחרו מאיר ומשה ביטון לספק שירותים לאזורים כאלו הדבר יעשה בתיאום טלפוני מראש. יובהר כי גם אם התקבלה במחשבי האתר הזמנה אל מחוץ לאזורי החלוקה, מאיר ומשה ביטון לא תהיה חייבת לספקה למזמינה. במידה מאיר ומשה ביטון לא יספקו את ההזמנה, יחולו תנאי ביטול העסקה כמצוין לעיל.
6.5. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחרה המזמינה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה שהמזמינה בחרה לשלם עבור העסקה בתשלומים, מאיר ומשה ביטון רשאים לגבות את דמי המשלוח יחד עם התשלום הראשון.
6.6. מוצרים אשר אינם זמינים במלאי של מאיר ומשה ביטון אינם כפופים לזמני האספקה.
7. עלויות משלוח
7.1. דואר רשום לסניף הדואר הקרוב לביתך בהזמנה מעל 299 ש"ח – ללא עלות.
7.2. דואר רשום לסניף הדואר הקרוב לביתך בהזמנה מתחת ל- 299 ש"ח - 15 ש"ח.
7.3. שליח עד הבית בהזמנה מ299 ₪ ומעלה – ללא עלות.
.
7.5. משלוח המוצר ממך אלינו במקרה של החלפה ו/או החזרה – ללא עלות, באמצעות מדבקת הגוביינא אשר מצורפת למשלוח.
8. אחריות האתר
8.1. האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
8.2. מאיר ומשה ביטון אינם אחראים ולא יהיו אחראים, לכל טעות שנפלה בתיאור הבגד באתר.
8.3. מאיר ומשה ביטון אינם אחראים ולא יהיו אחראים, לכל הבדל שיהיה בין תמונות המוצרים באתר אשר נועדו להמחשה בלבד לבין המוצרים הנמכרים אשר יסופקו למזמינה. מובהר, כי מאיר משה ביטון עושים כמיטב יכולתם על מנת להציג בפנייך תמונות מדויקות ככל האפשר המשקפות את המוצרים המוצעים למכירה באתר.
8.4. מאיר משה ביטון אינם אחראים ולא יהיו אחראים, לכל שימוש שתעשה המזמינה ו/או הנמענת שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האתר, לרבות ביצוע כביסה או כל שימוש אחר בבגד.
8.5. בכל מקרה, מאיר משה ביטון לא ישאו באחריות כלשהי אשר עולה על ערך המוצר הרלוונטי שנרכש, ובוודאי שלא תהיה אחראית בכל נזק שאינו ישיר או תוצאתי.
8.6. מאיר משה ביטון אינם אחראים ולא יהיו אחראים, לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה הישירה, לרבות שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב, תקלות במערכות הטלפונים או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, אשר יש בהם כדי לפגוע בהשלמת הרכישה והאספקה למזמינה ו/או לנמענת.
8.7. ספקים שמוצריהם מופיעים ונמכרים באתר, במידה וישנם, אינם מועסקים על ידי מאיר משה ביטון ואינם מופעלים על ידם ("הספקים"). הספקים יהיו אחראים כלפי הרוכשת באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה או נזק כלשהו, בלי יוצא מן הכלל שיגרמו לרוכשת באתר ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של המעצב ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה, התקנה והרכבה של המוצר ו/או ממעשה או מחדל של הספק ו/או מי מטעמו כאמור לעיל. אלא אם כן נכתב אחרת, כל המידע המוצג באתר לגבי הספקים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר על ידי הספקים, ונמצאים באחריותם המלאה ובלעדית.
8.8. מאיר משה ביטון מתחייבים כי יעשו כמיטב יכולתם לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. במידה והמזמינה סבורה כי המוצרים שרכשה באתר או שירותים שקיבלה לוקים בפגם, היא מוזמנת לפנות באופן מיידי לשירות הלקוחות של מאיר משה ביטון במייל: mtotallook@gmail.com, ופנייתה תיענה בהקדם.
9. זכויות יוצרים
9.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, העיצובים, השיטות והסודות המסחריים, ככל שישנם, הינם רכושם של מאיר משה ביטון. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, עיצוב בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
9.2. השם " מאיר משה ביטון " בעברית ו-" MEIR MOSHE BITON" באנגלית, וכן כל שילוב הדומה להם או המכיל אחד מהם במלואו או חלק מהם, שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר של מאיר משה ביטון, בין אם רשומים ובין אם לא, הם רכושם הבלעדי של מאיר משה ביטון ואין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתם מראש ובכתב של מאיר משה ביטון.
9.3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק או לעשות כל שימוש מסחרי במידע כלשהו מן האתר בלא קבלת הסכמתם המפורשת של מאיר משה ביטון מראש ובכתב.
9.4. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי הספקים המספקים מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושם של אותם ספקים ואין להשתמש בהם ללא הסכמתם.
10. מדיניות פרטיות
10.1. מאיר משה ביטון מתחייבים לעשות כמיטב יכולתם באמצעים העומדים לרשותם לשמור על פרטיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההרשמה לאתר. פרטים אלו יישמרו במאגר המידע של מאיר משה ביטון. מאיר משה ביטון לא יעבירו פרטים אישיים אלו לאף גורם זר אחר, אלא במקרים המפורטים להלן: אם המזמינה ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במאיר ומשה ביטון או בצדדים שלישיים כלשהם; אם המזמינה עשתה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אם המזמינה הפרה את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם מאיר ומשה ביטון או מי מטעמם; אם התקבל בידי מאיר משה ביטון צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמינה לצד שלישי; בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המזמינה לבין מאיר ומשה ביטון.
10.2. במידה ומאיר ומשה ביטון יתמזגו, תימכר או תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד או במסגרת אחרת, יהיו זכאים להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותייך ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיפי מדיניות הפרטיות כאמור בתקנון זה.
10.3. מסירת הפרטים האישיים של המזמינה בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונה של המזמינה ובהסכמתה. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתה של המזמינה למסירת פרטים אלו מאיר ומשה ביטון. מסירת פרטים אישיים אלו נועדה לאפשר למאיר משה ביטון לספק למזמינה את המוצרים שהזמינה וכן מעידים על גמירות דעתה של המזמינה לרכישת המוצרים ממאיר ומשה ביטון.
10.4. מאיר משה ביטון מתחייבים לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחותיה.
10.5. מאיר ומשה ביטון נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן או סטנדרט מקובל. במקרים שאינם בשליטת מאיר ומשה ביטון, מאיר ומשה ביטון לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוחותיהם או למי מטעמן אם מידע זה ייאבד או אם ייעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של מאיר ומשה ביטון.
10.6. מאיר ומשה ביטון עושים מאמצים לספק ללקוחותיהם שירות מעולה, בטוח ואיכותי. עם זאת, מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותיהם של מאיר ומשה ביטון להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטים מאיר ומשה ביטון יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיהם או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מאיר ומשה ביטון.
10.7. מאיר ומשה ביטון משתמשים בחברת טרנזילה בע"מ לצורך סליקה ובדיקת ואבטחת המידע. חברת טרנזילה בע"מ עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI level-1. מאיר ומשה ביטון אינם אוגרים את מספרי כרטיסי האשראי של לקוחותיה במחשבים שלה.
10.8. מאיר ומשה ביטון שומרים לעצמם את הזכות לאסוף נתונים אודות שימוש לקוחותיהם באתר כולל דפים שנצפו, מוצרים מבוקשים, רכישות בעבר וכדומה לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. מאיר ומשה ביטון יהיו רשאים למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.
11. דין ושיפוט
11.1. הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת - תהיה לבתי המשפט של מחוז נתניה הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.


x

#{title}

#{text}

#{price}